www.sofiiv-rn.dp.gov.ua
ГОЛОВНА СТОРІНКА МАПА САЙТУ ДОПОМОГА Середа, 19 червня 2019 року
Що нового на сайті ?

Архів публікацій
Софіївський район >> Новини
Рекомендації по оплаті праці і матеріальному стимулюванню на збиранні зернових культур у 2015 році
Версія для друку Написати листа

ОПЛАТА ПРАЦІ

Враховуючи особливо важливе значення збирання врожаю зернових культур у стислі строки і без зайвих втрат, з метою підвищення матеріальної зацікавленості працівників сільськогосподарського виробництва у кінцевих результатах, необхідно режим праці і відпочинку робітників, умови оплати праці на збиранні зернових культур на підприємствах усіх організаційно-правових форм власності визначати з урахуванням фактичних умов та способів збирання, характеру хлібостою, наявності спеціальної зернозбиральної техніки тощо.

З метою проведення своєчасного та якісного збирання зернових культур в стислі, оптимальні строки і без зайвих втрат та матеріальної зацікавленості працівників департаментом агропромислового комплексу, розвитку сільських територій та ринкового середовища облдержадміністрації розроблені рекомендації по оплаті праці на збиранні зернових культур у 2015 році.

В основу розрахунків розцінок за одиницю виконаної роботи на збиранні зернових покладені мінімальні розміри денних тарифних ставок, передбачені Галузевою угодою на 2014 - 2016 роки та Змінами до Галузевої угоди на 2014 - 2016 роки, при гарантованій мінімальній заробітній платі робітника І розряду за повністю виконану місячну норму праці (обсяг робіт) :
- з 1 січня 2015 року – 1218 грн. (7,30 грн. за годину), та з урахуванням Галузевої угоди на 2014 - 2016 роки – 7,67 грн. за годину;

Придаючи особливо важливе значення проведенню збиральних робіт в стислі строки і без втрат, в перші 10 днів масового збирання розцінки трактористам-машиністам підвищувати на 60% при умові виконання норм виробітку, в послідуючі 5 днів на 30%, а для інших працівників, зайнятих на збиральних роботах – на 15%.

Календарні строки (в днях), на які встановлюються підвищені розцінки і початок масового збирання кожної культури, встановлюється адміністрацією сільськогосподарського підприємства в залежності від наявності машин і кадрів механізаторів у межах оптимальних строків, встановлених для відповідних культур.

Крім цього, при якісно проведеній роботі пропонуємо розцінку за виконану роботу збільшувати на 50% за своєчасне виконання особливо важливих робіт, на 24% - за високу професійну майстерність, на 50% - за інтенсивність праці.
Основна заробітна плата трактористів-машиністів на скошуванні зернових і зернобобових у валки комбайнами проводиться по VІ розряду відрядних тарифних ставок трактористів-машиністів, а на скошуванні зернових жниварками з шириною захвату до 6 метрів по ІV-V розряду, більше 6 метрів – по VІ розряду, на прямому комбайнуванні зернових, на підборі і обмолоті валків – по VІ розряду.
Норми виробітку встановлюються згідно “Типових норм продуктивності і витрат палива на збиранні сільськогосподарських культур ” (“Київ, 2005 рік ”), на нову техніку – згідно норм виробітку встановлених Українським науково-дослідним інститутом продуктивності агропромислового комплексу Міністерства аграрної політики та продовольства України.
Рекомендуємо на збиральних роботах у 2015 році встановлювати наступні розцінки:
Розцінка за 1 га, за 1 т (грн.)
по
тарифу
з урахуванням доплат
З урахуванням
Скошування у валки зернових за 1 га
СК-5 із жаткою ЖВН-6 А
22,18
49,67
62,04
МТЗ-80/82 із жаткою ЖРС-4,9А
15,25
33,54
41,90
ЮМЗ-6 АЛ із жаткою ЖВС-6
13,35
29,37
36,68
Гороху
СК-5 із жаткою ЖВН- 6А
27,42
61,41
76,7
МТЗ-80/82 ЖББ-3,6
32,33
71,13
88,84
Пряме комбайнування зернових, гороху та ріпаку за 1 т
Зернові
“ДОН-1500Б”
9,99
22,37
27,94
“Джон-Дір” - 9500
5,76
12,89
16,10
СК-5
13,42
30,06
37,55
Гороху
“Єнісей” -1200
12,07
27,02
33,75
СК-5
13,12
29,37
36,68
Ріпаку
“Джон-Дір” - 9500
11,73
26,28
32,83
“Ньюхолонд” ТР-88
13,65
30,57
38,18
Підбирання і обмолот валків зернових за 1 т
“ДОН-1500”
7,18
16,09
20,09
“Джон-Дір” - 9500
5,39
12,07
15,07
СК-5
9,73
21,79
27,22
Гороху
СК-5
13,84
30,99
38,70
“Єнісей” -1200
13,29
29,76
37,17
При наявності в господарстві полеглих та забур’янених хлібів норма виробітку зменшується згідно поправочного коефіцієнта на основі акта і підвищуються норми витрат палива.
Оплата праці помічника комбайнера, який не має кваліфікації тракториста-машиніста проводиться в розмірі 80% від середнього заробітку комбайнера без врахування надбавки за класність, а помічника, який має кваліфікацію тракториста-машиніста – в розмірі 90%.

Оплату праці тракториста-машиніста на транспортуванні соломи від комбайна та водіїв, зайнятих на перевезенні зерна від комбайна на тік, рекомендується встановлювати в розмірі 80% від середнього заробітку комбайнера без врахування надбавки за класність.

Преміювати трактористів-машиністів та їх помічників працюючих на комбайнах, за виконання комбайновим агрегатом за добу не менше двох змінних норм у розмірі 25% відрядного заробітку.

Стимулювати трактористів-машиністів при виконанні комбайновим агрегатом сезонного завдання:
Виконання сезонного завдання, %
Доплата до фонду оплати праці нарахованого на збиранні, %
до 110
10
до 115
15
до 120
20
до 130
30
Крім того, в період застосування підвищених розцінок для трактористів-машиністів, водіям пропонується нараховувати премію в розмірі до 50% відрядного заробітку за виконання змінного завдання і 1% за кожний відсоток перевиконання цього завдання.

При порушенні вимог агротехніки збирання зернових культур – втрати соломи, втрати зерна, допущення огріхів і інші порушення – оплата всіх членів збирального агрегату проводиться по знижених розцінках в залежності від допущених втрат.
НАТУРАЛЬНА ОПЛАТА
Натуроплата в сільському господарстві є звичайно прийнятою. Умови виплати заробітної плати натурою, в тому числі трактористам-машиністам і іншим працівникам на збиранні врожаю, повинні обумовлюватись в колективному договорі сільськогосподарського підприємства.

При вирішенні цих питань кожне підприємство повинно виходити з конкретних умов та власних економічних можливостей. Основними критеріями при визначенні розмірів натурального фонду повинні бути рівень виробництва, розумна потреба працівників у тому чи іншому виді продукції, спеціалізація підприємства тощо.
У Галузевій угоді на 2014-2016 роки зі змінами на 2014-2016 роки, визначено, що як виняток, за бажанням працівників у колективних договорах на підприємствах АПК може передбачатися виплата частини заробітної плати натурою, але не більше як 30 відсотків від нарахованої в грошовому виразі з розрахунку за місяць за цінами, що не перевищують собівартості продукції. Порядок, строки, місце виплати натуроплати, конкретні співвідношення між грошовою і натуральною оплатою, види продукції (крім заборонених чинним законодавством) визначаються у колективному договорі підприємства.

Трактористам-машиністам (комбайнерам) при виконанні сезонного завдання за 10 днів без втрат видавати безкоштовно зерно в залежності від можливостей господарства.
Членам агрегату – 85% від продукції, виданої комбайнеру.
Помічнику комбайнера та водіям – 85% кожному від кількості зерна, нарахованого трактористу-машиністу, який працює на комбайні, майстру-наладчику, який обслуговує збиральні агрегати – 60% від кількості зерна, нарахованого в середньому трактористам-машиністам, які працюють на цих агрегатах.

При двозмінній роботі комбайнів, підмінному комбайнеру зерно видають на тих умовах, що і основному комбайнеру.
Трактористам-машиністам, які працюють на жниварках, при скошуванні хлібів у валки рекомендуємо видавати до 2 кг зерна, а при скошуванні гороху – до 3 кг зерна за кожний скошений гектар.

Працівникам господарства і трактористам-машиністам, зайнятим на підготовці насіння видавати за кожну тонну очищеного насіння – до 10 кг зерна продовольчих культур.

Зерно видавати при умові закінчення очистки насіння озимих культур та його кондиційності до 15 серпня, ярових зернових до 1 жовтня.

Крім того, трактористам-машиністам (комбайнерам) рекомендуємо продавати зерно за кожну намолочену тонну до 4 кг, помічнику комбайнера –
до 2 кг, трактористам-машиністам на перевезенні соломи від комбайна до 2 кг, водіям на перевезенні зерна до 1,5 кг.

Нараховане зерно продається після встановлення техніки на зберігання по цінах, встановлених в господарстві.

ПРЕСУВАННЯ СОЛОМИ ІЗ ВАЛКІВ

Оплата праці тракториста-машиніста на пресуванні соломи із валків з одночасним скиданням рулонів, після збирання врожаю зерновими комбайнами проводиться по V розряду за 1 га: МТЗ 80/82 К-420-1- 52,25 грн. (65,25 грн.**); Fоrtchrіtt – 570 – 36,00 грн. (44,96 грн.**).
У розцінки для трактористів-машиністів закладений акордний фонд у розмірі 50%, підвищена оплата праці в перші дні пресування – 60%, доплата по Галузевій угоді у розмірі 120%.
Трактористам-машиністам рекомендовано видавати по 1 кг зерна за кожний зібраний гектар.
ЛУЩЕННЯ І ДИСКУВАННЯ СТЕРНІ

Праця трактористів-машиністів, зайнятих на лущенні і дискуванні стерні, оплачується в залежності від складу агрегату та за гектар виконаної роботи.

На тракторі Т-150К з БД-10 оплата проводиться по V розряду в розмірі 12,05 грн. за 1 га. (15,07 грн.**)

На тракторі К-700 з ЛД-20 оплата проводиться по V розряду в розмірі 9,66 грн. за 1 га. (12,09 грн.**)

Трактористам-машиністам, зайнятим на дискуванні і лущенні стерні рекомендуємо продавати зерно до 10 кг за кожну змінну норму в перші 10 днів від початку масового збирання попередньої культури і до 5 кг зерна в наступний період при умові високої якості роботи.
ОРАНКА ЗЯБУ
Оплата праці на оранці проводиться у відповідності з діючими нормами виробітку по VІ розряду тарифної ставки сітки трактористів - машиністів.
Розцінки за 1 га оранки:
- трактором К-700, К-700А з плугом ПН-8-35 – 49,31 грн.; (6159 грн.**)
- трактором Т-150 з плугом ПЛН-5-35 – 72,64 грн. ; (90,72 грн.**)

Трактористам-машиністам, зайнятим на оранці зябу, рекомендовано продавати до 10 кг зерна за кожну змінну норму виробітку в перші 30 днів від початку збиральних робіт попередника і до 7 кг в послідуючий період.
ПОСІВ ЗЕРНОВИХ

Оплата праці на посіві проводиться у відповідності з діючими нормами виробітку по V розряду тарифної сітки трактористів-машиністів.

Розцінки за 1 га посіву:

- трактором МТЗ-80/10 з сівалкою СЗ-3,6- 44,39 грн.- 55,44 грн.
- трактором Кейс-Конкорд- 17,17 грн.- 21,45 грн.
Трактористам-машиністам, зайнятим на посіві, рекомендовано продавати до 10 кг зерна за кожну змінну норму виробітку за весь період посіву.
Незалежно від фінансового стану підприємства, при оплаті праці на жнивах необхідно обов’язково проводити підвищену оплату за роботу в надурочний час. Тобто, якщо комбайнер працює протягом доби на комбайні 10 годин поспіль, то за кожну годину, яку він працює зверх встановленої норми часу згідно з чинним законодавством йому повинна бути виплачена доплата у розмірі 100 відсотків годинної тарифної ставки робітника відповідно кваліфікації (в даному випадку VІ розряду).

Компенсація надурочних робіт, шляхом відгулу чинним законодавством не допускається.

За роботу у вечірній час з 18-ї до 22-ї години (при багатозмінному режимі роботи) рекомендуємо проводити доплату у розмірі 20% годинної тарифної ставки за кожну годину роботи у вечірню зміну.
Крім того, робота в нічний час (з 22-ї до 6-ї години ранку) оплачується у підвищеному розмірі, встановлюваному генеральною, галузевою (регіональною) угодами та колективним договором, але не нижче 20 відсотків тарифної ставки (окладу) за кожну годину роботи у нічний час.( ст. 108 КЗпП України
У зв’язку з різким зростанням споживчих цін, що негативно впливає на рівень життя працівників села, рекомендуємо при визначенні розцінок на збиранні ранніх зернових у 2015 році, при наявності фінансових можливостей, керуватися розцінкою за 1 тонну з урахуванням доплат, підвищену на офіційний індекс інфляції в Україні за 2014 рік на 124,9 відсотка.


Директор департаменту В.О.УДОВИЦЬКИЙ

ПОГОДЖЕНО:

Голова обласної профорганізації
працівників АПК Г.М. СМИРНА


Додаток № 1

до Рекомендацій по оплаті
праці на збиранні ранніх
зернових у 2015 році

Скошування зернових у валки

пп
СК-5
ЖВН-6А
ЮМЗ-6АЛ
ЖВС-6
МТЗ-80/82
ЖРС-4,9А
1
2
3
4
5
1.
Норма виробітку, га
13,6
20,1
17,6
2.
Оплата праці за 7 год., грн.
VІ розряд

125,65
V розряд

111,81
V розряд

111,81
3.
Оплата з акордом 50%, грн.
188,48
167,72
167,72
4.
Оплата праці з урахуванням підвищення на 60% в перші 10 днів
301,57
268,35
268,35
5.
Розцінка за 1 га, грн.
22,18
13,35
15,25
6.
Доплати та надбавки до тарифної ставки згідно Галузевої угоди – всього
124
120
120
в тому числі:
а) надбавка за професійну
майстерність, %
24
20
20
б) доплата за інтенсивність
праці, %
50
50
50
в) надбавка за виконання
особливо важливих робіт, %
50
50
50
7.
Оплата праці з урахуванням надбавки і доплати
675,52
590,37
590,37
8.
Розцінка за 1 га на скошуванні, грн.
49,67
29,37
33,54
Оплата праці з урахуванням індексу інфляції 124,9% *
843,72
737,37
737,37
Розцінка за 1 га на скошуванні, грн.**
62,04
36,68
41,90

Додаток № 2

до Рекомендацій по оплаті
праці на збиранні зернових
у 2015 році
Скошування гороху у валки


СК-5
ЖВН-6А
МТЗ-80/82
ЖББ-3,6
1
2
3
4
1.
Норма виробітку, га
11,0
8,3
2.
Розряд роботи
V
3.
Тарифна ставка
125,65
111,81
4.
Оплата з акордом 50%, грн.
188,48
167,72
5.
Оплата праці з підвищенням в перші 10 днів – 60%
301,57
268,35
6.
Розцінка за 1 га, грн.
27,42
32,33
7.
Доплати та надбавки до тарифної ставки згідно Галузевої угоди – всього
124
120
в тому числі:
а) надбавка за професійну майстерність, %
24
20
б) доплата за інтенсивність праці, %
50
50
в) надбавка за виконання особливо-важливих робіт, %
50
50
8.
Оплата праці з урахуванням надбавок і доплат
675,52
590,37
9.
Розцінка за 1 га на скошуванні гороху, грн.
61,41
71,13
Оплата праці з урахуванням індексу інфляції 124,9% *
843,72
737,37
Розцінка за 1 га на скошуванні гороху, грн. **
76,70
88,84

Додаток № 3
до Рекомендацій по оплаті
праці на збиранні зернових
у 2015 році
Пряме комбайнування ранніх зернових
з подрібнення соломи
В перші 10 днів
В послідуючі 5 днів
“Джон-Дір”
9500 жатка –6,3 м
“Дон-1500Б”
ЖВН- 6 м
СК-5
жатка
6 м
“Джон-Дір”
9500 жатка –6,3 м
“Дон-1500Б”
ЖВН- 6 м
СК-5
жатка
6 м
1
2
3
4
5
6
7
Норма виробітку, га
23,1
13,3
9,9
23,1
13,3
9,9
Валовий збір, тонн
52,4
30,2
22,47
52,4
30,2
22,47
Оплата по VІ розряду, грн.
125,65
125,65
125,65
125,65
125,65
125,65
Оплата з акордом 50%
188,48
188,48
188,48
188,48
188,48
188,48
Оплата з урахуванням підвищення на 60% в перші 10 днів і 30% в послідуючі
5 днів
301,57
301,57
301,57
245,03
245,03
245,03
Розцінка за 1 т намолоченого зерна, грн.
5,76
9,99
13,42
4,68
8,11
10,90
Доплати і надбавки згідно Галузевої угоди - всього, %
124
124
124
124
124
124
в тому числі:
а) за професійну майстерність
24
24
24
24
24
24
б) за інтенсивність праці
50
50
50
50
50
50
в) за виконання особливо важливих робіт
50
50
50
50
50
50
Фонд оплати з доплатами і надбавками
675,52
675,52
675,52
548,87
548,87
548,87
Розцінка за 1 тонну з урахуванням доплат
12,89
22,37
30,06
10,47
18,17
24,43
Оплата праці з урахуванням індексу інфляції 124,9% *
843,72
843,72
843,72
685,54
685,54
685,54
Розцінка за 1 тонну,
грн. **
16,10
27,94
37,55
13,08
22,70
30,51
8.06.11
Додаток № 4
до Рекомендацій по оплаті
праці на збиранні зернових
у 2015 році
Пряме комбайнування гороху
В перші 10 днів
В послідуючі 5 днів
“Єнісєй 1200“
СК-5
“Єнісєй 1200”
СК-5
1
3
4
6
7
Норма виробітку, га
14,2
13,9
14,2
13,9
Валовий збір, тонн
25,0
23,0
25,0
23,0
Оплата по VІ розряду, грн.
125,65
125,65
125,65
125,65
Оплата з акордом 50%
188,48
188,48
188,48
188,48
Оплата з урахуванням підвищення на 60% в перші 10 днів і 30% в послідуючі
5 днів
301,57
301,57
245,03
245,03
Розцінка за 1 т намолоченого зерна, грн.
12,07
13,12
9,81
10,66
Доплати і надбавки згідно Галузевої угоди-всього, %
124
124
124
124
в тому числі:
а) за професійну майстерність
24
24
24
24
б) за інтенсивність праці
50
50
50
50
в) за виконання особливо важливих робіт
50
50
50
50
Фонд оплати з доплатами і надбавками
675,52
675,52
548,87
548,87
Розцінка за 1 тонну з урахуванням доплат
27,02
29,37
21,96
23,87
Оплата праці з урахуванням індексу інфляції 124,9% *
843,72
843,72
685,54
685,54
Розцінка за 1 тонну,
грн. **
33,75
36,68
27,72
29,81

Додаток № 5
  до Рекомендацій по оплаті
  праці на збиранні зернових
  у 2015 році
  Пряме комбайнування ріпаку


  пп
  “Джон-Дір“ - 9500
  “Нью Хоаланд
  ТР-88”
  1
  2
  3
  4
  1.
  Норма виробітку, га
  15,2
  13,1
  2.
  Валовий збір, тонн
  25,7
  22,1
  3.
  Оплата праці за 7 год., грн.
  VІ розряд
  125,65
  VІ розряд
  125,65
  4.
  Оплата з акордом 50%, грн.
  188,48
  188,48
  5.
  Оплата праці з урахуванням підвищення на 60% в перші 10 днів
  301,57
  301,57
  6.
  Розцінка за 1 тонну, грн.
  11,73
  13,65
  7.
  Доплати та надбавки до тарифної ставки згідно Галузевої угоди – всього
  124
  124
  в тому числі:
  а) надбавка за професійну
  майстерність, %
  24
  20
  б) доплата за інтенсивність
  праці, %
  50
  50
  в) надбавка за виконання
  особливо важливих робіт, %
  50
  50
  8.
  Оплата праці з урахуванням надбавки і доплати
  675,52
  675,52
  9.
  Розцінка за 1 тонну на скошуванні, грн.
  26,28
  30,57
  Оплата праці з урахуванням індексу інфляції 124,9% *
  843,72
  843,72
  Розцінка за 1 тонну на скошуванні, грн. **
  32,83
  38,18

  Додаток № 6
  до Рекомендацій по оплаті
  праці на збиранні зернових
  у 2015 році
  Підбирання і обмолот валків зернових колосових
  без подрібнення соломи
  В перші 10 днів
  В послідуючі 5 днів
  “Джон-Дір” 9500
  після жатки- 6 м
  “Дон-1500”
  після жатки- 6 м
  СК-5
  після жатки 6 м
  “Джон-Дір”
  9500
  після жатки- 6 м
  “Дон-1500”
  після жатки- 6 м
  СК-5
  після жатки - 6 м
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  Норма виробітку, га
  21,5
  16,2
  12,0
  16,1
  13,0
  8,5
  Валовий збір, тонн
  56
  42
  31
  56
  42
  31
  Оплата по VІ розряду, грн.
  125,65
  125,65
  125,65
  125,65
  125,65
  125,65
  Оплата з акордом 50%, грн.
  188,48
  188,48
  188,48
  188,48
  188,48
  188,48
  Оплата з урахуванням підвищення на 60% в перші 10 днів і 30% в послідуючі 5 днів
  301,57
  301,57
  301,57
  245,03
  245,03
  245,03
  Розцінка за 1 т намолоченого зерна, грн.
  5,39
  7,18
  9,73
  4,38
  5,84
  7,91
  Доплати і надбавки згідно Галузевої угоди-всього, %
  124
  124
  124
  124
  124
  124
  в т.ч.
  а) за професійну майстерність
  24
  24
  24
  24
  24
  24
  б) за інтенсивність праці
  50
  50
  50
  50
  50
  50
  в) за виконання особливо
  важливих робіт
  50
  50
  50
  50
  50
  50
  Фонд оплати з доплатами і надбавками
  675,52
  675,52
  675,52
  548,87
  548,87
  548,87
  Розцінка за 1 тонну з урахуванням доплат
  12,07
  16,09
  21,79
  9,81
  13,07
  17,71
  Оплата праці з урахуванням індексу інфляції 124,9% *
  843,72
  843,72
  843,72
  685,54
  685,54
  685,54
  Розцінка за 1 тонну,
  грн.. **
  15,07
  20,09
  27,22
  12,25
  16,32
  22,11

  Додаток №7
  до Рекомендацій по
  оплаті праці на збиранні
  зернових у 2015 році
  Підбирання і обмолот валків гороху
  з подрібненням соломи
  СК-5
  після жатки-6 м
  “Єнісей -1200”
  після жатки-6 м
  1
  2
  3
  4
  1.
  Норма виробітку, га
  12,4
  12,9
  2.
  Валовий збір, тонн
  21,8
  22,7
  3.
  Тарифна ставка по VІ розряду, грн.
  125,65
  125,65
  4.
  Оплата з акордом-50%, грн.
  188,48
  188,48
  5.
  Оплата з урахуванням підвищення на 60% в перші 10 днів
  301,57
  301,57
  6.
  Розцінка за 1 т намолочено гороху, грн.
  13,84
  13,29
  7.
  Доплати і надбавки згідно Галузевої угоди-всього, %
  124
  124
  в т.ч.
  а) за професійну майстерність
  24
  24
  б) за інтенсивність праці
  50
  50
  в) за виконання особливо
  важливих робіт
  50
  50
  8.
  Фонд оплати з доплатами і надбавками
  675,52
  675,52
  9.
  Розцінка за 1 т з урахуванням доплат і надбавок – грн.
  30,99
  29,76
  Оплата праці з урахуванням індексу інфляції 124,9% *
  843,72
  843,72
  Розцінка за 1 тонну, грн. **
  38,70
  37,17


  Додаток № 8
  до Рекомендацій по
  оплаті праці на збиранні
  зернових у 2015 році
   Пресування соломи з валків
   Fоrtchrіtt - 570
   МТЗ 80/82
   К-420-1
   1
   2
   3
   4
   1.
   Норма виробітку, га
   16,4
   11,3
   2.
   Розряд роботи
   V
   V
   3.
   Тарифна ставка
   111,81
   111,81
   4.
   Оплата з акордом 50%, грн.
   167,72
   167,72
   5.
   Оплата праці з підвищенням в перші 10 днів – 60%
   268,35
   268,35
   6.
   Розцінка за 1 га, грн.
   16,36
   23,74
   7.
   Доплати та надбавки до тарифної ставки згідно Галузевої угоди – всього
   120
   120
   в тому числі:
   а) надбавка за професійну майстерність, %
   20
   20
   б) доплата за інтенсивність праці, %
   50
   50
   в) надбавка за виконання особливо-важливих робіт, %
   50
   50
   8.
   Оплата праці з урахуванням надбавок і доплат
   590,37
   590,37
   9.
   Розцінка за 1 га на скошуванні гороху, грн.
   36,00
   52,25
   Оплата праці з урахуванням індексу інфляції 124,9% *
   737,37
   737,37
   Розцінка за 1 га на скошуванні гороху, грн. **
   44,96
   65,25   Додаток № 9
   до Рекомендацій по
   оплаті праці на збиранні
   зернових у 2015 році
   Лущення і дискування стерні
   Трактор Т-150К, БД-10

   1. Норма виробітку, га - 49
    2. Розряд роботи – V

    3. Тарифна ставка за 7 годин, грн. – 111,81

    4. +50% акорду , грн. – 167,72

    5. + підвищення оплати праці в перші 10 днів +60%, грн. – 268,35

    6. Розцінка за 1 га, грн. – 5,48

    7. Доплати і надбавки – 120%, грн. – 590,37

    8. Розцінка за 1 га з доплатами і надбавками, грн. – 12,05

    Оплата праці з урахуванням
    індексу інфляції 124,9% * – 738,62

    Розцінка за 1 га, гр. ** – 15,07

    Трактори К-700, ЛД-20

    Норма виробітку, га - 61,1

    Розряд роботи - V

    Тарифна ставка за 7 год. грн. – 111,81

    Розцінка за 1 га, грн. – 4,40

    Розцінка з урахуванням доплат, згідно Галузевої угоди грн. – 9,66
    Розцінка за 1 га, грн. ** – 12,09    Додаток № 10
     до Рекомендацій по
     оплаті праці на збиранні
     зернових у 2015 році
     Оранка зябу

     Трактор К-700, К-700А, ПН-8-35
     Норма виробітку, га – 13,7

     Розряд роботи – VІ

     Тарифна ставка за 7 годин, грн. – 125,65

     Фонд оплати з акордом 50%, грн. – 188,48

     Разом з підвищеною оплатою в перш 10 днів (60%), грн. – 301,57

     Розцінки за 1 га, грн. – 22,01

     Доплати та надбавки по Галузевій угоді, 124%, грн. – 675,52

     Розцінка за 1 га, грн. – 49,31

     Оплата праці з урахуванням
     індексу інфляції 124,9% * – 843,72

     Розцінка за 1 га, грн. ** – 61,59
     Трактор Т-150, ПЛН-5-35

     Норма виробітку, га - 9,3

     Розцінки за 1 га - 32,43

     Розцінки з урахуванням доплат згідно Галузевої угоди – 72,64

     Розцінка за 1 га, грн. ** – 90,72


     Додаток № 11
     до Рекомендацій по
     оплаті праці на збиранні
     зернових у 2015 році


     РОЗРАХУНОК
     розцінки на сівбі зернових з одночасним боронуванням
     і внесенням міндобрив в 2015 році

     Агрегат
     МТЗ-80/82
     СЗ-3,6
     “Кейс-
     Конкорд”
     1.
     Норма виробітку, га
     13,3
     35
     2.
     Оплата праці по V розряду за 7-ий робочий день, грн.
     111,81
     111,81
     3.
     Фонд оплати праці з акордом 50%, грн.
     167,72
     167,72
     4.
     Підвищення оплати в перші 10 днів на 60%
     268,35
     268,35
     5.
     З доплатами по Галузевій угоді
     120
     124
     6.
     Оплата праці з урахуванням надбавок, грн.
     590,37
     601,10
     7.
     Розцінка за 1 га посіву, грн.
     44,39
     17,17
     Оплата праці з урахуванням
     індексу інфляції 124,9% *
     737,37
     750,77
     Розцінка за 1 га, грн. **
     55,44
     21,45     Версія для друку Написати листа

     Про цей сайт | Запитання | Адміністратор