www.sofiiv-rn.dp.gov.ua
ГОЛОВНА СТОРІНКА МАПА САЙТУ ДОПОМОГА Середа, 28 лютого 2024 року
Що нового на сайті ?

Архів публікацій
Софіївський район >> Новини
Плата за землю
Версія для друку Написати листа
Плата за землю - обов’язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у формі 1)земельного податку або 2)орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності.

Земельний податок

Земельний податок - обов'язковий платіж, що справляється з власників земельних ділянок та земельних часток (паїв), а також постійних землекористувачів.
(Землекористувачі - юридичні та фізичні особи (резиденти і нерезиденти), яким відповідно до закону надані у користування земельні ділянки державної та комунальної власності, у тому числі на умовах оренди)
Платниками є власники земельних ділянок, земельних часток (паїв); землекористувачі;
Об’єкт оподаткування – земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні; земельні частки (паї), які перебувають у власності.
База оподаткування
· нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого цим розділом;
· площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.
(!База оподаткування - це фізичний, вартісний чи інший характерний вираз об'єкта оподаткування, до якого застосовується податкова ставка і який використовується для визначення розміру податкового зобов'язання.)

Ставка (межі відповідно до Податкового кодексу України):

Якщо нормативно грошову оцінку земельної ділянки проведено, незалежно від місця розташування:
   Не більше 3 відсотків від їх нормативної грошової оцінки.
· Землі загального користування - не більше 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки;
· Сільськогосподарських угідь - не менше 0,3 відсотка та не більше 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки;
· Лісових земель - не більше 0,1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки;
· Земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності)- у розмірі не більше 12 відсотків від їх нормативної грошової оцінки.

Якщо нормативно грошову оцінку не проведено:

· Земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів або в межах населених пунктів, встановлюється у розмірі - не більше 5 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області;
· Сільськогосподарських угідь - не менше 0,3 відсотка та не більше 5 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області;
· Лісових земель - не більше 0,1 відсотка від нормативної грошової оцінки площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області.
  Проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів регулюється Законом України «Про оцінку земель». Обов’язковість проведення нормативної грошової оцінки та періодичність.

    Розрахунок податку

    Розмір податку на земельну ділянку нормативно грошову оцінку якої проведено можна розрахувати за формулою:
  площа земельної ділянки Х нормативно грошова оцінка за одиницю площі, проіндексованої станом на початок року Х ставка податку

  Розмір податку на земельну ділянку нормативно грошову оцінку якої не проведено розраховується за формулою:

  площа земельної ділянки Х ставка податку (ставка податку визначається виходячи з НГО одиниці площі ріллі по області)

  При цьому:


  1.Площу земельної ділянки можна дізнатись з правовстановлюючих документів або з довідки (витягу) про розмір нормативно грошової оцінки земельної ділянки, інформації про ділянку на сайті https://map.land.gov.ua

  2.Нормативно грошову оцінку земельної ділянки можна дізнатись через електронний сервіс Держземкадастру «Публічна кадастрова карта України» (https://map.land.gov.ua, https://e.land.gov.ua/services) або у Центрі адміністративних послуг «Віза», витяг отримується для конкретної земельної ділянки, з розрахунком нормативно грошової оцінки для відповідної площі.

  3.Індекс споживчих цін за 2017-2023 роки відповідно до п.9 підрозділу 6 розділу ХХ Податкового кодексу України становить 100%, тобто при розрахунку на 2020 рік необхідно використовувати індекс - 1.

  4.Конкретні ставки плати за землю та пільги щодо земельного податку, що сплачується на відповідній території встановлюють Верховна Рада Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування у відсотках в межах норм встановлених Податковим кодексом України для відповідної земельної ділянки. Для того щоб ознайомитись із встановленими ставками та пільгами зі сплати земельного податку необхідно знайти рішення органів місцевого самоврядування, або звернутись безпосередньо до органів ДФСУ. (Наприклад, рішення Криворізької міської ради на 2020 рік https://kr.gov.ua/ua/news/pg/20719251384432_s/ ).

  5.Нормативно грошову оцінку одиниці площі ріллі по області яка використовується для розрахунку податку для земельних ділянок нормативно грошову оцінку яких не проведено, можна дізнатись ознайомившись із Наказом № 605 від 18.12.2018 року, Міністерства аграрної політики та продовольства України (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1471-18)

  Пільги щодо сплати земельного податку

  Для фізичних осіб:

  Від сплати податку звільняються:


   1. особи з інвалідністю першої і другої групи;
   2. фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;
   3. пенсіонери (за віком);
   4. ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";
   5. фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
  Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб пунктом 281.1 цієї статті, поширюється на земельні ділянки за кожним видом використання у межах граничних норм:
   · для ведення особистого селянського господарства - у розмірі не більш як 2 гектари;
   · для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах - не більш як 0,25 гектара, в селищах - не більш як 0,15 гектара, в містах - не більш як 0,10 гектара;
   · для індивідуального дачного будівництва - не більш як 0,10 гектара;
   · для будівництва індивідуальних гаражів - не більш як 0,01 гектара;
   · для ведення садівництва - не більш як 0,12 гектара.
  Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.

  Для юридичних осіб:

  Від сплати податку звільняються:


   1. санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських об’єднань осіб з інвалідністю, реабілітаційні установи громадських об’єднань осіб з інвалідністю;
   2. громадські об’єднання осіб з інвалідністю України, підприємства та організації, які засновані громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю та спілками громадських об’єднань осіб з інвалідністю і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість осіб з інвалідністю, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких осіб з інвалідністю становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці.
  Зазначені підприємства та організації громадських об’єднань осіб з інвалідністю мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який надається уповноваженим органом відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні".
  У разі порушення вимог цієї норми зазначені громадські об’єднання осіб з інвалідністю, їх підприємства та організації зобов’язані сплатити суми податку за відповідний період, проіндексовані з урахуванням інфляції, а також штрафні санкції згідно із законодавством;
   3. бази олімпійської та паралімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.
   4. дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форми власності і джерел фінансування, заклади культури, науки (крім національних та державних дендрологічних парків), освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.
   5. державні та комунальні дитячі санаторно-курортні заклади та заклади оздоровлення і відпочинку, а також дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких підприємств, установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;
   6. державні та комунальні центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, центри фізичного здоров’я населення, центри з розвитку фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю, дитячо-юнацькі спортивні школи, а також центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацькі спортивні школи і спортивні споруди всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій, за земельні ділянки, на яких розміщені їх спортивні споруди. У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій, декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій.
   Окрім того відповідно до ст. 271 Податкового кодексу України, платники єдиного податку звільняються від обов'язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з таких податків і зборів - податку на майно (в частині земельного податку), крім земельного податку за земельні ділянки, що не використовуються платниками єдиного податку першої - третьої груп для провадження господарської діяльності та платниками єдиного податку четвертої групи для ведення сільськогосподарського товаровиробництва;
   Орендна плата за землю

   Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки. Договір оренди земель державної і комунальної власності укладається за типовою формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України.
   (Якщо особа орендує землю приватної власності у юридичної чи фізичної особи, то вона не є платником плати за землю.)
   Платником орендної плати є орендар земельної ділянки.
   (Платником орендної плати буде тільки та особа, яка уклала з органом місцевого самоврядування договір оренди.)
   Об'єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду.
   Розмір орендної плати
   Встановлюється у договорі оренди. Не може бути меншою за розмір земельного податку та не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки(окрім визначення орендаря на конкурентних засадах). Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати.
      · для земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких проведено, - у розмірі не більше 3 відсотків їх нормативної грошової оцінки; для земель загального користування - не більше 1 відсотка їх нормативної грошової оцінки;для сільськогосподарських угідь - не менше 0,3 відсотка та не більше 1 відсотка їх нормативної грошової оцінки;
      · для земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено, - у розмірі не більше 5 відсотків нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області, для сільськогосподарських угідь - не менше 0,3 відсотка та не більше 5 відсотків нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області;
      · для пасовищ у населених пунктах, яким надано статус гірських, не може перевищувати розміру земельного податку.
      · для баз олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України, не може перевищувати 0,1 відсотка нормативної грошової оцінки.
   Пільг у сплаті орендної плати не передбачено.


   Криворізький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги та наші окремі відділи, бюро правової допомоги, працюють з понеділка по п'ятницю, з 8.00 до 17.00 без перерв, у п'ятницю - до 15.45.

   Наші адреси:
   м.Кривий Ріг: вул.Качалова, 2,
   тел.098-040-83-70;
   вул.Героїв АТО, 30, каб.102
   тел.097- 139-88-57;
   вул.Станіслава Конткевича, 37,
   тел.067-276-54-76;
   пр.Перемоги, 33а (ж-м Інгулець),
   тел.097-531-65-81;
   м.Жовті Води, бульв.Свободи, 62
   тел. 050-505-28-33;
   м.П'ятихатки, вул.Пушкіна, 107,
   тел.096-188-55-43;
   м.Апостолове, вул.Центральна, 63,
   тел.068-208-50-52;
   смт.Софіївка, вул.Карпенка, 20, каб.7
   тел.097-495-83-16.


   Версія для друку Написати листа

   Про цей сайт | Запитання | Адміністратор